Start Historia
Historia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 lutego 2011 15:16

Historia OSP Kamienica Śl.

 

Nasz Ochotnicza Straż Pożarna została założona 22 kwietnia 1938r w Kamienicy Śl. W lokalu p. Misia w obecności Naczelnika Gminy Jana Wojsyk. Założycielami byli: Cogiel Adolf, Wojsyk Jan, Janus Edward, Wojsyk Rudolf, Garncarek Jan, Garus Józef, Brzozowski Jerzy, Czornik Augustyn, Brdąkała Jan, Brdąkała Wilhelm, Opiełka Augustyn, Lubos Wiktor, Rzeźniczek Roman, Matyl Wilhelm. Po podpisaniu statutu w maju 1938r. został wybrany pierwszy zarząd.

Prezesem został Lubos Wiktor,

Naczelnikiem – Cogiel Adolf,

Sekretarzem – Grotecki Paweł,

Skarbnikiem – Janus Edward,

Członkami zarządu – Wojsyk Jan i Matyl Wilhelm.

Komisję Rewizyjną w składzie: Rzeźniczek Roman, Garnczarek Jan, Matyl Wilhelm.

Trębaczem został Hanke Wiktor.

 

W styczniu 1939 roku został utworzony teatr, którego dochody z występów przeznaczono na zakup mundurów i sprzętu. W czasie II Wojny Światowej członkowie byli zmobilizowali do wojska a sprzęt był przechowywany u gospodarza ob. Nikla. Po wojnie w maju 1945 zostało zwołane zebranie, na którym wybrano nowy zarząd.

Prezesem pozostał nadal Wiktor Lubos

Naczelnikiem – Adolf Cogiel

Skarbnikiem – Edward Janus

Sekretarzem – Opuchlik

Członkiem zarządu – Józef Wojsyk

Komisja Rewizyjna w składzie: Rudolf Wojsyk, Adolf Gajda, Józef Grabowski.

Na zebraniu minutą ciszy uczczono pamięć Poległych na Polu Chwały strażaków. W czerwcu 1945 roku na zebraniu uchwalono zbiórkę pieniężną i rzeczową na odbudowę szkoły pożarniczej w Warszawie oraz zakup sikawki dla OSP. Przywieźli ją z Dobrodzienia druhowie : Adolf Cogiel i Emanuel Mika. Później starno się o budowę remizy obok szkoły. Po wybudowaniu służyła do przechowywania sprzętu pożarniczego.

 

W latach 1952-60 zmieniono zarząd. Na prezesa wybrano Józefa Wojsyka. W tym czasie też zmieniali się członkowie, starsi odeszli, na ich miejsce przyjęto młodych.

 

W roku 1967 za prezesa powołano Adolfa Cogla, a naczelnikiem został Paweł Nosolik. Przeprowadzono remont remizy, ponieważ panowała tam duża wilgoć. W roku 1967 założono drużynę kobiecą i młodzieżową męską. Wyjeżdżano na zawody gminne i powiatowe, wszyscy członkowie zostali przeszkoleni w zakresie I stopnia. Egzamin odbył się w świetlicy szkoły podstawowej.

 

W 1969 roku z powodu choroby prezesa druha Adolfa Cogla na zebraniu walnym wybrano nowego prezesa. Został nim druh Ignacy Wojsyk. Naczelnikiem pozostał Paweł Nosolik, a skarbnikiem Alfons Pogoda.

 

Jednostka borykała się z brakiem pomieszczenia, szczególnie na przechowywanie sprzętu gaśniczego – w dotychczasowym panowała wilgoć, tworzyły się zacieki. Sprzęt pożarowy przeniesiony został do p. Edwarda Grabowskiego. Od tamtego czasu warunki zmusiły nas do innego spojrzenia na sprawę. Na walnym zebraniu w styczniu 1978 roku została podjęta uchwała dotycząca budowy nowej remizy.

 

Do 1984 roku gromadziliśmy materiał budowlany. Zakupiliśmy kamień do fundamentów oraz barak z Huty Cynku, który składał się z trzech pomieszczeń. Jedno służyło jako magazyn na materiał budowlany, drugie jako składnica sprzętu bojowego a trzecie jako świetlica.

 

Wczesną wiosną 1985 roku przystąpiliśmy do faktycznej budowy strażnicy.

W 1987 roku została zakończona całkowicie budowa strażnicy. Całkowity koszt budowy wyniósł około 22 mln zł. 22 lipca 1987 budynek strażnicy został oddany do użytku i na otwarcie przekazano nam samochód pożarniczy lekki „ŻUK”.

W 1992 roku został zakupiony sztandar, który został poświęcony 18 lipca 1993 roku. W listopadzie tego roku został zakupiony samochód pożarniczo-gaśniczy marki „DAF” z funduszu sołeckiego. W maju 1995 roku z funduszu OSP zakupiono działko wodne do samochodu DAF.

W marcu 1996 roku odbyło się zebranie walne, na którym wybrano nowy zarząd.

Prezesem został druh Paweł Nosolik.

Wice prezesem – Lucjan Garus

Naczelnikiem – Piotr Lipiński

Wice naczelnikiem – Arkadiusz Garus

Sekretarzem – Maria Cogiel

Skarbnikiem – Andrzej Garus

Członkami zarządu: Robert Karmański, Jan Deptała, Józef Usnacht

Komisję Rewizyjną w składzie: Waldemar Krawczyk (przewodniczący), Jerzy Piech (członek), Kazimierz Krawczyk (członek).

 

W lipcu 1997 zostało przerobione centralne ogrzewanie w całej strażnicy. W 1999r zostało zakupione całe wyposażenie kuchenne i balowe. Zrobiony został remont sali, którą wynajmujemy na różne imprezy okolicznościowe.

Od 2000r należymy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Niestety istniejąca baza lokalowa nie zapewniała warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki z powodu zbyt małego garażu oraz braku pomieszczeń na sprzęt gaśniczy.

Na walnym zebraniu w styczniu 2001 podjęto uchwale o rozbudowie strażnicy. Budowa została zakończona w roku 2003.

 

 

Latem 2007r został zorganizowany festyn z okazji 20-lecia strażnicy i 70-lecia istnienia straży.

 

Na miejsce wysłużonego Żuka otrzymaliśmy samochód operacyjny marki Polonez. Ubiegłego roku został nam przekazany samochód pożarniczy „JELCZ”.

Obecnie jednostka liczy 37 członków, wspierających 6 i kobiet 3. Posiada też młodzieżową drużynę pożarniczą licząca 10 członków. Współpracujemy z O.S.P. Gniew i P.M.S.P. Ruda Śląska